Loading Downloads
163Episodes

Tikri atsakymai į tikrus klausimus

Apie tikėjimo išbandymus | + br. Gediminas Numgaudis OFM

February 26, 2022

Pokalbį įrašėme dar tik esant karo grėsmei, bet veiksmams Ukrainoje neprasidėjus. Tiek mes, o ypatingai broliai ir seserys Ukrainoje, jau yra ir bus toliau išbandomi. Melskimės ir veikime, tvirtai pasitikėdami Viešpačiu Kristumi! Vaizdo įrašas: https://youtu.be/HPTfiAUqQvg

 

http://apologetika.lt/

https://www.facebook.com/apologetika.lt/